Polityka prywatności – wprowadzenie


Od dnia 25.05.2018 dane osobowe przetwarzamy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej zwane RODO, a tu w szczególności Art. 24 ust. 2 RODO.

I. Warunki ogólne


Administratorem Twoich danych osobowych jest Human Tax Sp. z o. o., z siedzibą przy ul. Wałowej 47, 44-300 Wodzisław Śląski. KRS 0000589196, NIP 5272752107, Regon 363124399

II. Cel zbierania danych

 1. Administrator danych przetwarza dane osobowe użytkowników w celu  wykonania usługi  przez firmę Human Tax Sp. z o. o. oraz w zależności od dodatkowo wyrażonej zgody w celu przesyłania ofert handlowych drogą elektroniczną. Przekazane dane przetwarzamy w ramach wykonania usługi oraz  umożliwienia  ewentualnych kontroli odpowiednich urzędów oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy. Informujemy, że Twoje dane możemy powierzyć firmom: realizującym usługi informatyczne, biurowe, bankom, kancelarii prawniczej oraz odpowiednim urzędom zgodnie z przepisami prawa. Wszystkie dane przekazujesz dobrowolnie, jednak ich nie podanie uniemożliwi nam realizację określonych działań.

III. Prawo dostępu

 1. Tobie, jako użytkownikowi, przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

 2. Administrator danych zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

 3. Zapewniamy nieprzerwany dostęp do swoich danych i możliwość ich sprostowania (poprawiania, uzupełniania) w każdej chwili. Zapewniamy możliwość przenoszenia danych osobowych, które dostarczyłeś, tj. do otrzymania tych danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, a także masz prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi. Jeżeli jest to technicznie możliwe, masz prawo żądać, aby dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu administratorowi. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zgodzie jaką od Ciebie otrzymaliśmy, można ją odwołać przez wycofania zgody, bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, które to dokonano przed wycofaniem zgody.
  W celu skorzystania z prawa skontaktuj się z nami. Dane kontaktowe znajdziesz na naszej stronie.

 4. Masz prawo, bez względu na przyczynę, do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzanych danych osobowych na potrzeby:

  • marketingu bezpośredniego, w tym profilowania;

  • monitoringu wizyjnego;

  • ustalania, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z zawartą umową/umowami lub z przetwarzaniem danych osobowych.

  Przyczyną tego sprzeciwu musi być szczególna sytuacja. Po otrzymaniu sprzeciwu przestaniemy przetwarzać Twoje dane w celu lub celach, co do których wyraziłeś sprzeciw, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
  W celu skorzystania z prawa sprzeciwu skontaktuj się z nami. Dane kontaktowe znajdziesz na naszej stronie.

 5. Dane osobowe będą  przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z realizacji umowy lub zgodnie z okresem przechowywania dokumentów w razie kontroli, po tym czasie zostaną usunięte.

 6. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy. Adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 7. Stosujemy zabezpieczenia zapewniające ochronę danych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. Zobowiązujemy się chronić wszelkie Twoje dane zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności oraz RODO.

IV. Ciasteczka

Nasza strona internetowa, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te:

 • są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.);

 • umożliwiają Ci, m.in., korzystanie ze wszystkich funkcji Strony Internetowej;

 • nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia.

Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz:

 • usunąć pliki cookies;

 • blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości.

Na tej Stronie Internetowej,  ciasteczka wykorzystywane są w celu:

 • zapamiętywania informacji o Twojej sesji;

 • statystycznym;

 • marketingowym;

 • udostępniania funkcji Strony Internetowej.

Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz:

Więcej informacji o ciasteczkach znajdziesz w Wikipedii.

V. Sposób zbierania danych o kliencie, użytkownikach i osobach odwiedzających:

1. Numery IP:

Numery IP odwiedzających i użytkowników wykorzystywane są  wyłącznie do celów statystycznych i administracyjnych.

2. Formularze rejestracyjne:

Aby umożliwić świadczenie usług przez firmę Human Tax Sp. z o. o., klient może zostać poproszony o wypełnienie formularza rejestracyjnego. Każdemu klientowi przysługuje prawo do wglądu, edycji oraz usunięcia danych osobowych.

3. Facebook, Messenger, Google+:

Dane osobowe/kontaktowe uzyskane za pośrednictwem ww. kanałów są wykorzystywane wyłącznie przez upoważnionych pracowników w celu kontaktu bądź realizacji celów współpracy.

4. Adresy e-mail:

Adresy e-mail klientów wykorzystywane są wyłącznie w celu wysyłania komunikatów oraz powiadomień, które związane są z usługami świadczonymi przez firmę Human Tax Sp. z o. o.

Adres e-mail wykorzystywany jest w celach korespondencyjnych związanych ze świadczonymi usługami. Adres e-mail nie jest udostępniany podmiotom trzecim.

5. Google:

Human Tax Sp. z o. o. wykorzystuje statystyki Google dla oceny skuteczności własnych działań i kampanii reklamowych. Do pomiaru tej skuteczności stosowane są pliki cookie. Nie zawierają one danych osobowych ani danych kontaktowych. Szczegółowe informacje o sposobie wykorzystywania informacji gromadzonych dzięki plikom cookie przez Google znajdują się na stronie: http://www.google.com/intl/pl/privacy.html. Istnieje możliwość zablokowania zbierania tych informacji poprzez zablokowanie (wyłączenie) plików cookie w ustawieniach komputera użytkownika. Należy jednak pamiętać, że wyłączenie plików cookie może wpłynąć na poprawność i/lub jakość działania niektórych serwisów internetowych. W szczególności, niektóre serwisy internetowe mogą przestać działać, dlatego nie zalecamy wyłączania plików cookie. Aby mimo wszystko wyłączyć pliki cookie lub kontrolować ich stosowanie, należy zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu.

6. Pliki cookie – Google AdWords:

Strony trzecie (dostawcy zewnętrzni), w tym Google, mogą wyświetlać reklamy zlecane przez Human Tax Sp. z o. o. w witrynach internetowych udostępniających swoją powierzchnię reklamową. Dostawcy ci, w tym Google, używają plików cookie do wyświetlania reklam w oparciu o poprzednie odwiedziny użytkownika na stronach serwisu Human Tax.  Istnieje możliwość zrezygnowania z opcji wyświetlania reklam i zablokowania pliku cookie Google na stronie wyłączania opcji reklam Google: http://www.google.pl/privacy_ads.html. Każdy użytkownik ma opcję wyłączenia plików cookie w swojej przeglądarce, jednak może to spowodować utrudnienia w przeglądaniu serwisów i korzystaniu z różnych funkcji wielu stron internetowych.

7. Zgłoszenia telefoniczne, wysłane pocztą oraz dokonane osobiście w naszej siedzibie:

Po podpisaniu umowy z firmą Human Tax Sp. z o. o. dane osobowe klienta są przetwarzane w celach realizacji ww. umowy. Czynności wykonywane w związku z przetwarzaniem danych osobowych dokonywane są z dbałością o ich bezpieczeństwo wyłącznie w celu realizacji zleconej usługi. Dostęp do nich mają wyłącznie osoby upoważnione.

VI. Kontakt z Administratorem danych

Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować adres e-mail: biuro@humantax.pl